Panhoventocht
+32 495 201 456
Panhovenstraat 5 Peer

Met een aantal MKB cursisten (MKB: Menopleiding voor een Koetsiers Brevet), lichting 1995 en 1996 en Andrè Kerkhofs als instructeur, zijn er tochten georganiseerd om terug samen te komen. Daarop is het initiatief gekomen om een menvereniging op te richten.

Recrea-Men komt van het recreatief mennen. Maar aangezien we cursisten waren van het MKB is er dressuurmatig aspect (Achenbach systeem).

 • De club is opgericht in februari 1997 met als voorzitter Chris Coemans, ondervoorzitter Wiliam Biesmans ,Secretaris Ronny Dries, Penning meester Jolande Geerts, PR man André Kerkhofs
 • In 1999 is de vereniging zowat uiteen gevallen en is Danny Geraerts als voorzitter verder gegaan, Dries Ronny als secretaris en penning meester.

Begin 2007 werd de club omgevormd tot een VZW.

 • De bestuursleden waren: Pol Van Herck als voorzitter, Danny Geeraerts ondervoorzitter, Iris Gevers secretaris en penningmeester, Ronny Dries en Staf Vermeulen als bestuurders.
 • Na 3 jaar werd Danny vervangen door Luc Schoofs.
 • In 2012 kwam Lynn Quix in het bestuur als nieuwe secretaris.

Eind 2015 hadden we 263 leden en 32 tochten op ons jaarprogramma.

Eind 2015 kwam er een bijna volledig nieuw bestuur.

Peter Huyskens werd voorzitter, Pol Van Herck boekhouder, Luc Alen secretaris en penningmeester, Valentin Verboeckhoven werd materiaalmeester.

Eind 2017 was de tijd rijp voor een nieuw bestuur.

 • Alleen Luc Alen blijft op post.
 • Stijn Deputter is de nieuwe voorzitter.
 • Ronny Dries, Iris Gevers en Luc Schoofs komen terug in het bestuur.
 • Pol Van Herck gaf zijn ontslag en kreeg de titel van erevoorzitter.

Februari 2022 wijziging bestuur

 • Stijn Deputter, Ronny Dries, Iris Gevers en Luc Schoofs nemen ontslag.
 • Alleen Luc Alen blijft op post.
 • Marc Soontjens komt in het bestuur en wordt voorzitter
 • Fabienne Vanderheyden komt in het bestuur